จุดแข็ง
          1.มีแนวคิดที่ชัดเจน มีหลักปรัชญาในการดูแลชีวิต ดูแลรถมือ2
          2.มีอารมณ์ขันเสมอ ไม่เครียดง่าย
          3.ปรับตัวได้ดีมองการณ์ไกล
          4.กล้าเผชิญกับสิ่งแปลกใหม่เสมอ
          5.เข้าใจและเห็นใจผู้อื่น
          6.ตรงไปตรงมาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิง

จุดอ่อน
          1.เก่งหลายอย่างแต่ไม่มุ่งมั่นซะอย่าง
          2.มักเปรียบเทียบตนกับผู้อื่นจนท้อ
          3.ตัดสินใจไม่เด็ดขาด ไม่เก่งเรื่องวางแผน
          4.เก็บเงินไม่เก่ง
          5.ทนไม่ได้หากถูกมองว่าไม่ชื้อ จะก้าวร้าวถ้าไม่ได้ดั่งใจ
          6.บางครั้งใจแคบ ไม่รู้จักกาลเทศะ
          7.ไว้ใจคนง่าย ชอบโต้คารม ชอบอวดความคิดตน
          8.แม้ปัญญาดีแต่ขาดไหวพริบ

Advertisements