จุดแข็ง
          1.เป็นคนมีระเบียบวินัยและวางมาตรฐานให้กับชีวิตของตนอย่างเคร่งครัด
          2.ไม่ชอบให้ใครเข้ามาในโลกส่วนตัวของตนเอง โลกรถยนต์
          3.มีความทรงจำเยี่ยม มีสมาธิดี มีความรับผิดชอบ
          4.มีน้ำใจไมตรี ยินดีช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ชอบการประจบ
          5.เป็นคมมีไหวพริบ
          6.รู้จักใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ที่สุด
          7.มีจุดยืนและเป้าหมายเด่นชัด

จุดอ่อน
          1.ค่อนข้างเข้มงวดกับตนเองและคนอื่นมากไป
          2.บางครั้งดูหมิ่นผู้อื่นอยู่ในใจและยากที่จะไว้ใจใคร
          3.โมโหร้าย หวาดระแวง ยากที่จะประนีประนอม
          4.แม้จะไม่ทำร้ายใครก่อน แต่ก็มักจะตอบโต้ด้วยการใช้เล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงอย่างจริงจัง
          5.สามารถที่จะลืมความอ่อนโยนกลายเป็นคนก้าวร้าวได้ถ้าไม่พอใจ

Advertisements