จุดแข็ง
          1.มีมาตรฐานในการใช้ชีวิตของตนเอง ใช้รถ รู้จักวางเป้าหมายและวางแผนอยู่เสมอ
          2.ดูแลชีวิตตนเองให้มีความสุขเสมอ
          3.มีวาทศิลป์ มีคารมคมคาย รู้จักการเจรจาต่อรองได้เยี่ยม
          4.ไม่ทำตัวขวางโลก
          5.มีความเป็นผู้นำ
          6.อ่อนโยน แคร์ความรู้สึกของผู้อื่น
          7.มนุษย์พันธ์ดีเยี่ยม ค่อนข้างซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตนเอง

จุดอ่อน
          1.การตัดสินใจไม่เด็ดขาดเพราะมักเกิดการโลเล ไม่มั่นใจในตนเอง
          2.ปรารถนาความเป็นหนึ่งมากจนเกินไป บางครั้งอาจผิดหวังและอิจฉาผู้อื่นได้
          3.บางครั้งสุขุมเกินไปจนดูเหมือนเป็นคนเฉื่อยช้า
          4.ยึดถือความถูกต้องเป็นใหญ่จนไม่ประนีประนอมให้เกิดความยืดหยุ่นบาง
          5.มีความอ่อนไหวน้อยใจมากพอๆกับความยโส

Advertisements