จุดแข็ง
          1.ซื่อสัตย์ภัคดี มีความตั้งใจจริงไม่เอาเปรียบใคร
          2.มีความรับผิดชอบสูง ความตั้งใจสูง
          3.ยินดีช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักออมเงิน
          4..เก่งกาจในการติดต่อสื่อสาร การคิด การวิเคราะห์และการเก็บรายละเอียด 
          5.สามารถปรับตัวได้ไม่เบื่อหน่ายมีความอดทนสูง
          6.เก่งด้านการจัดการ มีมาตรฐานในชีวิต
          7.มีความทะเยอทะยานมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจน

จุดอ่อน
          1.ไม่เชื่อถือและไม่วางใจใครเหมือนกับที่คนอื่นวางใจตน
          2.เข้มงวด เจ้าระเบียบ จุกจิกจู้จี้
          3.มีความบากบั่นสูงแต่บางครั้งก็ดันทุรังโดยไร้เหตุผล
          4.ด้วยความสามารถในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ ทำให้บ่อยครั้งช่างตำหนิติเตียนผู้คน
          5.มักมีลับลมคมนัยเก็บความรู้สึกและความคิดที่แท้จริงของตนไว้ไม่แสดงออกมา
          6.มักหวังสิ่งตอบแทนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
          7.เป็นคนเอาใจยาก

Advertisements