จุดแข็ง
          1.เป็นคนมีจิตใจดี ไม่เคยคิดเบียดเบียนทำร้ายใคร
          2.สนใจเรื่องแสวงหาความมั่นคงในชีวิตความสำเร็จและความก้าวหน้ามากกว่าปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆ
          3.รักบ้าน รักครอบครัว รักเพื่อน
          4.มีความจำดี มีความรับผิดชอบสูง
          5.ขยันขันแข็ง ไม่เหลวไหล
          6.ยอมรับระบบระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง
          7.ยืดหยัดตามลำพังได้ด้วยตัวของตัวเองหากต้องเผชิญกับปัญหา
          8.มีความละเมียดละไม ใฝ่หาความสุนทรีในชีวิต

จุดอ่อน
          1.อ่อนไหวเกินไป เจ็บปวดง่าย เจ้าอารมณ์
          2.ขาดเหตุผลเข้มงวดกับคนใกล้ตัวเกินไป
          3.ช่างหวาดระแวงและวิตกกังวลเกินควร
          4.บางครั้งก้าวร้าวเพราะยึดมั่นในความคิดของตนเกินไป
          5.ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ทั้งที่ไม่คิดจะทำร้ายใครเลย
          6.ไม่มีความกล้าได้กล้าเสี่ยงเท่าใด
          7.มักมองโลกในแง่ร้ายและตัดสินใจเรื่องราวในแง่ลบเสมอ

Advertisements