จุดแข็ง
          1.มีความสดใสร่าเริง และมีอารมณ์ขันเสมอ
          2.ช่างคิด ช่างสังเกต
          3.ฉลาดคิดเร็วตัดสินใจเร็ว และไม่ชอบหยุดนิ่ง
          4.ไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาได้ด้วย Read more…

Advertisements