จุดแข็ง
          1.มีความบากบั่นสูง ยากที่จะยอมแพ้หรือเปลี่ยนแปลงจุดยืนของตนเอง
          2.เป็นคนมีจิตใจดี ให้เกียรติให้ความสำคัญแก่คนอื่นเสมอ
          3.เป็นคนจริงใจ รักมั่นคง รักครอบครัวรักเพื่อน อย่างแท้จริง
          4.สามารถเก็บความรู้สึกเกรี้ยวกราดไว้ได้ ยากที่จะแสดงออกว่าไม่พอใจใคร
          5.สามารถจัดการชีวิตให้มีระเบียบวินัยอย่างพอเหมาะ
          6.เป็นคนมีเหตุผล พูดจริง ทำจริง และไม่ไข่คว้าในสิ่งที่เกินตัว
          7.มักไตร่ตรองให้รอบครอบอยู่เสมอ
          8.เป็นคนสุภาพนอบน้อม ไม่ใจร้อนวู่วาม

จุดอ่อน
          1.คิดและทำอะไรช้า
          2.อยากทำตามความคิดตนมากกว่าจะเปลี่ยนแปลงเพราะฟังคนอื่น
          3.โกธรได้ง่าย แต่หายยาก
          4.ยอมทุ่มเทเงินทองให้กับสิ่งที่ชอบ
          5.เจ้าระเบียบ ไม่ชอบให้ใครยุ่งกับคนของตน
          6.ไม่ชอบที่จะให้เพื่อนพ้อง พี่น้องชื่นชมใครไปกว่าตน

Advertisements