จุดแข็ง
          1.มีกำลังใจเข้มแข็ง ไม่ท้อถอยง่ายๆ
          2.มีน้ำใจไมตรีต่อคนรอบข้าง
          3.รู้จักสร้างความสดชื่นรื่นรมย์อยู่เสมอ
          4.เป็นผู้นำที่ดี มีความยุติธรรมและซื่อตรงสูง
          5.มีความคิดริเริ่มรักอิสระ
          6.วางจุดหมายของตัวเองไว้ทุกระยะ
          7.สนใจใฝ่รู้ มุ่งไปที่ความสำเร็จมากกว่าเงิน
          8.กล้าสู้ปัญหา ยอมรับความกดดันได้ดี

จุดอ่อน
          1.เชื่อแต่ความคิดและมุมมองของตนเอง
          2.หลงตนเองต้องการเป็นหนึ่งเสมอ
          3.อยากควบคุมความคิดคนอื่น เผด็จการพอตัว
          4.บางครั้งก้าวร้าวและไม่ใคร่ตรองให้ลึกซึ้ง
          5.อ่านคนไม่เก่ง แต่ชอบแข่งขันและชอบเอาชนะ
          6.กลังคนไม่ยอมรับ
          7.เก็บเงินไม่เก่ง
          8.ไม่ค่อยอดทนไม่ชอบอยู่กับความซ้ำซากเป็นเวลานาน

Advertisements