จุดแข็ง
          1.มีกำลังใจเข้มแข็ง ไม่ท้อถอยง่ายๆ
          2.มีน้ำใจไมตรีต่อคนรอบข้าง
          3.รู้จักสร้างความสดชื่นรื่นรมย์อยู่เสมอ
          4.เป็นผู้นำที่ดี มีความยุติธรรมและ Read more…

Advertisements