จุดแข็ง
          1.สามารถดึงเอาความเพ้อฝันมาใช้สร้างสรรค์ได้
          2.ปรับตัวได้ดี รู้จักรอมชอม แม้จะฝืนใจตนเองบ้าง
          3.วางตัวดี รู้จักพูดจา เป็นผู้ฟังที่ดี
          4.ยินดีให้ความร่วมมือกับผู้อื่นแม้จะไม่เห็นชอบด้วยก็ตาม
          5..ไม่เรียกร้องความโดดเด่น ไม่ยึดติดว่าตนต้องเป็นผู้นำ
          6.มีความอดทน มีศักยภาพที่ไขว้คว้าความสำเร็จ
          7.ฉลาดและรู้จักใช้โอกาส

จุดอ่อน
          1.อารมณ์เปราะบาง
          2.สับสนและเครียดได้สูงเพียงเพราะอารมณ์อ่อนไหวของตน
          3.ไม่กล้าทำในสิ่งที่ลึกๆปรารถนา
          4.ชอบหลอกตัวเองไม่ยอมรับความจริง
          5.พอใจที่จะอยู่ในโลกแห่งจินตนาการมากกว่าโลกแห่งความจริง
          6.ชอบหนีปัญหาของตนเอง ทั้งที่สามารถให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาของผู้อื่นได้
          7.ไม่ชอบงานหนักหรือภาวะที่บังคับให้ต้องรับผิดชอบสูง
          8.ขาดมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังกับชีวิต

ขอบคุณที่มา : forwordmail

Advertisements