จุดแข็ง
     1.อ่านคนเก่ง มีลางสังหรณ์แม่นยำ
     2.วางตัวดี ยากที่ใครอ่านออก
     3.มีอารมณ์ขัน มีวาทศิลป์
     4..มีความนอบน้อมถ่อมเคารพผู้อาวุโส
     5.มีความซื่อตรงและ Read more…

Advertisements