1.เตียงนอนใต้ไฟ (ศีรษะมีไฟส่อง)ทำให้ปวดศีรษะง่ายเครียดง่ายหรือมีเรื่องร้อนใจ เสมอ
          2.เตียงนอนอยู่ใต้คาน ทำให้ต้องรับภาระหนัก มีเรื่องให้แก้ปัญหาเสมอ
          3.เตียงนอนมีเสาบังอยู่ทั้ง 2 ข้างเหมือนถูกบีบจากเสามีแต่เรื่องเครียดอยู่ตลอดเวลา
          4.เตียงนอนตรงประตูทางเข้าออก ป่วยออดๆ แอดๆ เสมอ
          5.เตียงนอนตรงประตูห้องน้ำ ป่วยด้วยโรคช่องท้อง เช่น มดลูก ท่อปัสสาวะต่อมลูกหมาก อัมพาต
          6.เตียงนอนวางลอยๆ กลางห้อง เหมือนเมรุเผาศพคนเดินผ่านได้รอบข้างเป็นการจัดวางที่รับอันตรายได้รอบทิศทางถือว่าไม่เป็นมงคล
         7.กระจกแผ่นใหญ่ส่องเตียงนอน ป่วยง่าย ทำให้ตกใจง่ายเหมือนถูกผีหลอกทั้งๆที่เป็นตัวเอง การป่วยจะเป็นการป่วยเรื้อรัง
         8.วางเตียงนอนไว้ใต้บันได ถือว่ารับแต่ของสกปรกหรืออัปมงคลไว้ตลอดเวลาเป็นลักษณะกดทับแก้ปัญหายาก
         9.เตียงนอนใต้แอร์ส่วนหัวเตียง ศีรษะจะถูกกดทับ

Advertisements