1.เตียงนอนใต้ไฟ (ศีรษะมีไฟส่อง)ทำให้ปวดศีรษะง่ายเครียดง่ายหรือมีเรื่องร้อนใจ เสมอ
          2.เตียงนอนอยู่ใต้คาน ทำให้ต้องรับภาระหนัก มีเรื่องให้แก้ปัญหาเสมอ
          3.เตียงนอนมีเสาบังอยู่ทั้ง 2 ข้างเหมือนถูกบีบจากเสามีแต่เรื่องเครียดอยู่ตลอดเวลา
          4.เตียงนอนตรงประตูทางเข้าออก ป่วยออดๆ แอดๆ เสมอ
          5.เตียงนอนตรงประตูห้องน้ำ ป่วยด้วยโรคช่องท้อง เช่น Read more…

Advertisements