ชุดนอนหนาๆ  
          คุณเป็นคนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ คบหรือเข้ากับคนอื่นได้ง่าย คุณเป็นคนมีน้ำใจเมื่อใครเดือดร้อน ขอให้บอกคุณเถอะ คุณไม่มีวันปฎิเสธ คุณเป็นคนไม่ถือตัว คุณสามารถสร้างเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นให้เขาประทับใจในตัวคุณ 

ชุดนอนบางๆ 
          คุณเป็นคนค่อนข้างพิถีพิถัน เป้นคนเจ้าระเบียบ คุณให้ความสำคัญกับทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องความรัก คุณจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษ คุณเป็นคนชอบสร้างความแปลกใหม่อยู่เสมอ 

สวมเสื้อยืด 
          คนที่ชอบสวมเสื้อยืดนอน บ่งบอกถึงความเป็นมิตรที่ดี เข้ากับคนได้ง่าย คุณเป็นคนร่าเริง ชอบช่วยเหลือ มองโลกในแง่ดี คุณสามารถเข้ากับคนได้ทุกวัย ชอบทำตัวเป็นที่รักของคนอื่น 

ไม่สวมเสื้อ  
          เอาใจตัวเองมากไปหน่อย คุณจะมีความคิดที่สั้นกว่าคนอื่น ขาดความกระตือรือร้นในบางครั้ง แต่เมื่อคุณจะทำอะไรขึ้นมา คุณกลับแสดงออกที่จะทำหรือรับผิดชอบอย่างไม่น่าเชื่อ คุณเป็นคนที่เข้าใจยากพอสมควร 

ใส่ชุดชั้นใน  
          ออกจะเป็นคนช่างฝันไปหน่อย มักแสดงความอ่อนแอออกมาเมื่อพบคนที่เข้มแข็งกว่า และเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเอง เรียกร้องความสนใจ หากใครขัดใจจะโวยวายหรือทำท่าทีไม่พอใจขึ้นมาทันที