1. ไม้ราชพฤกษ์…..หมายถึง……ความเป็นใหญ่และมีอำนาจวาสนา  
2. ไม้ขนุน………….หมายถึง……หนุนให้ดีขึ้น ร่ำรวยขึ้น   ทำการสิ่งใดย่อมมีผู้ให้การเกื้อหนุน  
3. ไม้ชัยพฤกษ์……หมายถึง……การมีโชคชัย ชัยชนะ ชนะศัตรู     และชนะอุปสรรคต่างๆ  
4. ไม้ทองหลาง…..หมายถึง……การมีทรัพย์สินและเงินทองใช้ไม่ขาดมือ  
5. ไผ่สีสุก………….หมายถึง……การมีความสุขทั้งร่างกาย  และจิตใจไร้ทุกข์โศกโรคภัย  
6. ไม้ทรงบาดาล….หมายถึง……ความมั่นคง เปรียบเสมือน  บ้านเรือนมีความมั่นคงแข็งแรง  
7. ไม้สัก……………หมายถึง……ความศักดิ์ศรี ความมีเกียรติ     อำนาจบารมี คนเคารพนับถือและยำเกรง  
8.  ไม้พยุง…………หมายถึง……การพยุงฐานะให้ดีขึ้น  
9.  ไม้กันเกรา…….หมายถึง……ป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ  หรืออีกชื่อหนึ่งว่า ตำเสา ซึ่งอาจหมายถึงทำให้เสาเรือนมั่นคง

Advertisements