สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์
สีที่เป็นมงคล
     สีเขียว ช่วยเสริมให้มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ
     สีแดง/ทอง เสริมความก้าวหน้าในการงาน
     สีแดง/ชมพู ช่วยด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอันตรายต่าง ๆ
     สีเหลือง ช่วยให้ประสบความสำเร็จเพราะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชู และให้ความช่วยเหลือ
     สีดำ ช่วยให้ไกลจากอุปสรรคและศัตรู ทุกปัญหาลุล่วงด้วยดี
     สีน้ำตาล ช่วยเสริมให้มีโชคลาภ วาสนาและบารมี
     สีฟ้า/น้ำเงิน เสริมความเป็นมงคลแก่ชีวิตให้มีโชคลาภ มีเสน่ห์ และน่าเชื่อถือ
สีที่ไม่เป็นมงคล
     สีเทา บรอนซ์ และม่วง  เพราะจะนำมาซึ่งปัญหาและอุปสรรค
ป้ายทะเบียน
     ไม่แนะนำอักษร ย ร ล และ ว เพราะเป็นกาลกิณีกับวันเกิด
เลขทะเบียน
     ไม่ควรมีเลข 8 กับเลข 7

สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์
สีที่เป็นมงคล
     สีแดง ช่วยเสริมให้มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ
     สีชมพู ช่วยให้ประสบความสำเร็จเพราะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชู และให้ความช่วยเหลือ
     สีน้ำเงิน/ฟ้า ช่วยด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอันตรายต่าง ๆ
     สีเทา/บรอนซ์ ช่วยเสริมให้มีโชคลาภ วาสนาและบารมี
     สีทอง/เหลือง ช่วยให้ไกลจากอุปสรรคและศัตรู ทุกปัญหาลุล่วงด้วยดี
     สีดำ/ม่วงแก่ เสริมความเป็นมงคลแก่ชีวิตให้มีโชคลาภ มีเสน่ห์ และน่าเชื่อถือ
สีที่ไม่เป็นมงคล    
     สีเขียว/แสด  เพราะจะนำมาซึ่งปัญหาและอุปสรรค
ป้ายทะเบียน
     ไม่แน่นำอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ และ ณ เพราะเป็นกาลกิณีกับวันเกิด
เลขทะเบียน
     ไม่ควรมีเลข 4 และเลข 6

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Advertisements