สำหรับคนที่เกิดวันพุธ ( 18.01 – 06.00 น.)
สีที่เป็นมงคล
     สีชมพู ช่วยเสริมให้มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ
     สีดำ เสริมความก้าวหน้าในการงาน
     สีเทา/บรอนซ์ ช่วยด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอันตรายต่าง ๆ
     สีม่วงแก่ ช่วยให้ประสบความสำเร็จเพราะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชู และให้ความช่วยเหลือ
     สีน้ำเงิน/ฟ้า ช่วยให้ไกลจากอุปสรรคและศัตรู ทุกปัญหาลุล่วงด้วยดี
     สีแดง/น้ำตาล ช่วยเสริมให้มีโชคลาภ วาสนาและบารมี
สีที่ไม่เป็นมงคล
     สีส้ม/ทอง ไม่เป็นมงคลกับชีวิต เพราะจะนำมาซึ่งปัญหาและอุปสรรค
ป้ายทะเบียน
     ไม่แนะนำอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ และ ม เพราะเป็นกาลกิณีกับวันเกิด
เลขทะเบียน
     ไม่ควรมีเลข 4 กับเลข 5

สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดี
สีที่เป็นมงคล
     สีขาว ช่วยเสริมให้มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ
     สีแดง ช่วยด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ
     สีเทา/บรอนซ์ ช่วยให้ไกลจากอุปสรรคและศัตรู ทุกปัญหาลุล่วงด้วยดี
     สีฟ้า ช่วยเสริมให้มีโชคลาภ วาสนาและบารมี
     สีเขียว ช่วยให้ประสบความสำเร็จเพราะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชู และให้ความช่วยเหลือ
     สีส้ม/ทอง เสริมความเป็นมงคลแก่ชีวิตให้มีโชคลาภ มีเสน่ห์ และน่าเชื่อถือ
สีที่ไม่เป็นมงคล
     สีดำ ม่วงและน้ำเงิน  เพราะจะนำมาซึ่งปัญหาและอุปสรรค
ป้ายทะเบียน
     ไม่แนะนำอักษร ด ต ภ ท ธ และ น  เพราะเป็นกาลกิณีกับวันเกิด
เลขทะเบียน
     ไม่ควรมีเลข 7

Advertisements