มาดูเทคนิคเลือกรถเสริมราศีตามวันเกิดต่อจากบทความที่แล้ว

สำหรับคนที่เกิดวันอังคาร
สีที่เป็นมงคล

     สีม่วงแก่ ช่วยเสริมให้มีโชคลาภ วาสนาและบารมี
     สีดำ ช่วยเสริมอำนาจ เกียรติยศ ชื่อเสียง ให้มีบารมีและสามารถควบคุมสั่งการผู้อื่นได้
     สีบรอนซ์/เทา ช่วยเสริมพลังด้านความน่าเชื่อถือ
     สีทอง/แสด ช่วยด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ
     สีน้ำตาล ช่วยเสริมความมั่นคงของชีวิต
     สีเขียว ช่วยให้ไกลจากอุปสรรคและศัตรู ทุกปัญหาลุล่วงด้วยดี
     สีแดง/ชมพู ช่วยให้ประสบความสำเร็จเพาะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชู และให้ความช่วยเหลือ
สีที่ไม่เป็นมงคล
     สีขาว/เหลือนวล ไม่เป็นมงคลกับชีวิต เพราะจะนำมาซึ่งปัญหาและอุปสรรค
ป้ายทะเบียน
     ตัวอักษรที่ไม่เหมาะสม เป็นกาลกิณีกับวันเกิด คือ ก ข ค ฆ และ ง
เลขทะเบียน
     ตัวเลขที่ไม่เหมาะสม คือ ไม่ควรมีเลข 1 กับเลข 2

สำหรับคนที่เกิดวันพุธ ( 06.01 – 18.00 น.)
สีที่เป็นมงคล

     สีน้ำเงิน/ฟ้า เสริมให้เป็นที่ยกย่อง น่าเคารพนับถือ
     สีน้ำตาล/ทอง ช่วยเสริมำนาจ เกียรติยศ ชื่อเสียง ให้มีบารมีและสามารถควบคุมสั่งการผู้อื่นได้
     สีขาว/เหลืองอ่อน ช่วยให้ประสบความสำเร็จและมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูและให้ความช่วยเหลือ
     สีเทา/บรอนซ์ ช่วยเสริมด้านความสะดวกราบรื่นของชีวิต
     สีม่วงแก่ ช่วยเสริมให้มีโชคลาภ วาสนา และบารมี
     สีเขียว ช่วยด้านความเมตตา ความมีเสน่ห์ และความน่าศรัทธา
สีที่ไม่เป็นมงคล
     สีแดง/ชมพู ไม่เป็นมงคลกับชีวิต เพราะจะนำมาซึ่งปัญหาและอุปสรรค
ป้ายทะเบียน
     ตัวอักษรที่ไม่เหมาะสม เป็นกาลกิณีกับวันเกิด คือ จ ฉ ช ซ และ ญ
เลขทะเบียน
     ตัวเลขที่ไม่เหมาะสม คือ ไม่ควรมีเลข 3 กับเลข 8

Advertisements