การซื้อขาย รถบ้าน นั้น หากซื้อด้วยเงินสด ก็ไม่มีปัญหายุ่งยากอะไร ต่างกับ ถ้าเป็นการซื้อรถด้วยเงินผ่อน จะต้องติดต่อสถาบันการเงินเอง จ่ายเงินดาวน์กับเจ้าของรถเดิม และยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบ ฐานะทางการเงิน ถ้าฐานะการเงินเพียงพอ ก็ต้องนำรถไปโอนเป็นชื่อสถาบันการเงิน และต้องใช้เวลากว่า 10 วัน กว่าเรื่องจะอนุมัติและได้รับเช็ค ในส่วนที่ขอกู้ หลังจากตกลงซื้อขาย เจ้าของรถเดิมก็ไม่อยากวุ่นวาย จึงต้องทำสัญญาอย่างรัดกุม เพราะเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีการเซ็นเอกสารโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินส่วนที่เหลือ การซื้อ รถบ้าน จึงมักนิยมการซื้อด้วยเงินสดมากกว่า แต่ถ้าอยากซื้อด้วยเงินผ่อนตอนนี้ก็มีสถาบันการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องก็มีน่ะ อย่างที่เห็นก็มีโฆษณาสัก 2-3 ตัว ได้มั่ง เดียวนี้ซื้อขายกันง่ายนิดเดียว ไม่ต้องยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อน แต่การซื้อเงินผ่อนนั้น ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันการเงินด้วย แต่ถ้าหากซื้อกับเต้นท์รถ ตลาดรถ ก็จะง่ายขึ้น ง่ายกว่าซื้อจากเจ้าของรถ อันนี้ก็ต้องเลือก ต้องตัดสินใจเอง

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Advertisements